top of page

Een inspecteur belt aan

In ‘Een Inspecteur belt aan’ (An Inspector Calls) , een thriller van John Priestley, wordt de zelfgenoegzame ‘nouveau riche’ die begin 19de eeuw de lakens uitdeelde, aan een gewetensonderzoek onderworpen … Een jong meisje heeft op gruwelijke wijze zelfmoord gepleegd. De geheimzinnige Inspecteur Cools belt plots aan bij de familie Debast waar net een verlovingsfeest aan de gang is. Niemand lijkt het meisje te kennen, tot inspecteur Cools alle leden van de familie één voor één op de rooster legt…

Een Inspecteur Belt Aan Affiche
bottom of page