top of page

ALLES OVER DE MOEDIGE STRIJDERS

De vereniging werd opgericht in 1891 als toneelkring door A Goegebuur (voorzitter), J.B Deville (regisseur) en Petrus Lories (schatbewaarder).

Vanaf 1927 mochten bij De Moedige Strijders reeds de eerste vrouwen meespelen wat in die tijd niet vanzelfsprekend was..

Het vijftigjarig bestaan van de vereniging werd nooit gevierd wegens de oorlog. Van de jaren vooraf is heel weinig tot geen archiefmateriaal in ons bezit.

Het zestigjarig bestaan in 1951 werd wel uitgebreid gevierd.

In 1959 werd Freddy Debast, toen 17-jaar, de jongste voorzitter ooit van de Moedige Strijders.

In 1981 haalde een stuk voor het eerst meer dan 1.000 toeschouwers. Het ging om ‘Beeld van een man’, met Jules Marcelis in de hoofdrol.

Andere “beruchte spelers” van die tijd waren zeker ook Germaine Marcelis, Lieve Vandenbosch, Ludo Eker, Edgar Loeckx, Jozef Janssens, Willy Vandenbosch, Willy Boon, Carine Algoet, Marleen Goemaere, Geert Knockaert, Viviane Wintein, Wim Schoonheyt, enzovoort…

Naar publieke opkomst toe kende de vereniging haar topjaren tijdens de opvoeringen van de trilogie van “De Bompa’s”. Extra voorstellingen bracht 2000 toeschouwers naar de Sint-Jozefzaal. Dit stuk van Ruud De Ridder werd bij de opstart van VTM een komische televisiesoap.

Op artistiek vlak blikken we in diezelfde tijd niet alleen terug op “De Pop” van Paul Coppens, “De Lege Cel” van René Swartenbroeckx, maar ook op “Van de Brug af gezien” van Arthur Miller waarmee ze, onder regie van Ludo Eker, op een haar na de uitmuntendheid misten. 

Later scoorde de vereniging onder andere ook nog sterk met “De zetel” in regie van Luc Sergeant.

Dit was ook de tijd dat , na het korte voorzitterschap van Willy Boon, Marleen Goemaere het voorzitterschap overnam. Ook onder haar bewind kan de vereniging terugblikken op een mooi palmares.  “Eer de haan kraait “ “De verhalen met een lach en een traan” van Dario Fo waren hierin zeker een hoogtepunt. De vernieuwing werd ook doorgevoerd op het podium, met Ingrid en David Vandenbosch, Martine Vanderlinden, Marylin Petracca, Cindy De Vuyst, Edwin Vandermeeren, Leslie Godau, Kathleen Dekens enz…

In 2010 haalden ze voor het eerst in hun geschiedenis de afdeling “uitmuntendheid” met “Ziekenhuis op Stelten”, in regie van Edwin Vandermeeren.

Dit huzarenstukje zouden ze nog tweemaal overdoen, inmiddels onder voorzitterschap van de dochter van de jong overleden voorzitster Marleen Goemaere, Cindy De Vuyst. Niet alleen “Erven is Sterven” (De Italiaanse Meesterhand) van Norman Robbins, maar ook “ Getict” van Laurent Baffie haalde het hoogste schavotje binnen het inmiddels

teloor gegane Toneeltornooi. Ook deze twee producties waren, toeval of niet, in regie van huidig voorzitter Edwin Vandermeeren.

Met “4 Zusters” deden ze in stijl een “eerbetoon” aan hun overleden voorzitster Marleen Goemaere met Ingrid Vandenbosch, Martine Vanderlinden, Peggy Harnie en Kathleen Dekens.

In 2016 vierden zij hun 125-jarig jubileum. Het toenmalig bestuur bestond uit Cindy De Vuyst (voorzitster), Geert Knockaert, Bavo Devogeleer, Marylin Petracca, Kathleen Dekens en David Vandenbosch 

Zij proberen, onder bewind van het vernieuwde bestuur, dezelfde koers verder te varen door kwaliteit te bieden in het brengen van afwisseling

Op 4 Mei 2019 werd Lieve Vandenbosch na een carrière van meer dan 40 jaar toneel bij DMS ge-ïntroniseerd tot Ridder in de Orde van het Gulden Masker. Lieve zou echter in juni 2020 overlijden.
In januari 2019 nam ook Edwin Vandermeeren de bestuursfakkel over. In 2020 brak net na de opvoeringen van “Funny Money” het corona-virus uit. De groep startte eind 2020 na de eerste golf aarzelend de repetities van “Een inspecteur belt aan” van JB Priestley, met het oog dit op te voeren in februari 2021. Een tweede en derde golf noopte hen echter om na een maand repetities de productie stop te zetten.
Vechtend als “moedige strijders” boksten ze tussen de derde coronagolf door toch een succesvolle productie in mekaar met “De Bonobo’s”. Edwin Vandermeeren nam toen zelf de regie in handen. Nieuwe vaste spelers die zich aandienden zijn Dieter Van Raemdonck en Carla Walravens.
“Een inspecteur belt aan” wordt hernomen in 2023/

moed str logo.jpg
bottom of page